Ne felejtsd el megadni a kosárban a törzsvásárlói kuponkódod, ami már az első vásárlásnál 5% kedvezményt jelent neked: schneider1

Kérdésed van? Hívj minket! +36-30/082-9768 (H-P:9-17)

Általános információk

Jubileumi nyereményjáték

2021.11.29 09:50
Jubileumi nyereményjáték

Schneider Óra – Ékszer - pontosan 50 éve!

Cégünk idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. A jeles alkalomból 3 fordulós nyereményjátékkal szeretnénk kedveskedni régi és új vásárlóinknak:

 1. forduló: 

Keressük azt a karórát, faliórát vagy ébresztőt, amit Schneider István aranykoszorús órásmester legrégebben javított!

A nálunk javított termék fotóját és ha van a történetét küldje el a “nyeremenyjatek@schneiderora.hu” email címre vagy a Schneider Óra – Ékszer, 9400 Sopron, Erzsébet u. 7. postacímre.

A beküldők közt 25.000 – 50.000 – 100.000 Ft értékű ajándékutalványt sorsolunk ki.*

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A Schneider Óra-Ékszer Kft. fennállásának 50. évfordulója alkalmából 3 fordulós Nyereményjátékot szervez ügyfelei számára. A nyereményjáték szabályzat Cégünk Facebook oldalain (https://www.facebook.com/schneiderora/ és https://www.facebook.com/jegyessarok/ ), weboldalán (www.schneiderora.hu) és printmédiában meghirdetett és a jövőben megjelenő nyereményjátékokra vonatozik.

A beküldők közt mindhárom fordulóban az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki:

1. díj: ajándékutalvány 100000 Ft értékben

2. díj: ajándékutalvány 50000 Ft értékben

3. díj: ajándékutalvány 25000 Ft értékben

1. A Szervező adatai:

Név: Schneider Óra – Ékszer Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Hunyadi János u. 27.

Cégjegyzékszám: 08-09-010825

Adószám: 12950885-2-08

Facebook oldalak:

https://www.facebook.com/schneiderora/ https://www.facebook.com/jegyessarok/

E-mail: nyeremenyjatek@schneiderora.hu

Postacím: 9400 Sopron, Erzsébet utca 7.

 

2. A részvétel feltételei


2.1. A 3 fordulós Nyereményjátékban a felhívásban megadott időtartamokban, a felhívásban szereplő információk megadása a részvétel feltétele. A megfejtést elküldő (a továbbiakban, mint „Játékos”) a válasz megadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Nyereményjáték Szabályzatot.

2.1.1.

I. forduló: 2022.04.01 – 2022.06.30.

Keressük azt a karórát, faliórát vagy ébresztőt, amit Schneider István aranykoszorús órásmester legrégebben javított!

A nálunk javított termék fotóját és ha van a történetét küldje el a “nyeremenyjatek@schneiderora.hu” email címre vagy a Schneider Óra – Ékszer, 9400 Sopron, Erzsébet u. 7. postacímre.

A beküldők közt 25.000 – 50.000 – 100.000 Ft értékű ajándékutalványt sorsolunk ki.

 


II. forduló: 2022.07.01 – 2022. 09.30.

Keressük a legrégebbi vásárlónkat! A nyereményjáték minden, 2022.09.30. előtti időszakban cégünknél vásárolt termékre vonatkozik.

A nálunk vásárolt termék fotóját és ha van a történetét küldje el a “nyeremenyjatek@schneiderora.hu” email címre vagy a Schneider Óra – Ékszer, 9400 Sopron, Erzsébet u. 7. postacímre.

A beküldők közt 25.000 – 50.000 – 100.000 Ft értékű ajándékutalványt sorsolunk ki.

 

III. forduló: 2022.10.01 – 2022. 12.31.

Vásároljon üzleteinkben 2022. 10. 01 – 2022. 12. 31. között, hogy Öné lehessen nyereményjátékunk fődíja!

A nálunk vásárolt termék és a hozzá tartozó bizonylat fotóját és ha van a történetét küldje el a “nyeremenyjatek@schneiderora.hu” email címre vagy a Schneider Óra – Ékszer, 9400 Sopron, Erzsébet u. 7. postacímre.

A beküldők közt 25.000 – 50.000 – 100.000 Ft értékű ajándékutalványt sorsolunk ki.

2.2. A Nyereményjátékban részt vehet - a Schneider Óra-Ékszer Kft. dolgozói és közvetlen hozzátartozói kivételével - minden természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és Magyaroroszágon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A játékból kizárásra kerül az, aki a jelen játékszabályzatban foglaltaknak nem felel meg, azokat nem tartja be, azokkal visszaél vagy megpróbál visszaélni.

2.3. A Nyereményjáték időtartamának lejárta után küldött válaszok nem vehetnek részt a Nyereményjátékban.

3. Sorsolás menete

3.1. A Nyereményjáték nyereményét a közzétett nyilvános bejegyzés tartalmazza.

3.2. Cégünk a nyereményt a válaszokat beküldő Játékosok között véletlenszerű sorsolás alapján sorsolja. A sorsolásban az adott forduló felhívására megfelelő választ adók kerülnek be. A sorsolásra a Cégünk székhelyén kerül sor a Nyereményjáték fordulóinak végét követő 15 munkanapon belül. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható.

3.3. Cégünk a Nyereményjáték nyertesét a Facebook oldalán közzéteszi, közölve a nyertes által megadott nevet. A nyertes ezen személyes adatainak az előzőek szerinti nyilvánosságra hozásához hozzájárul. Cégünk a nyertesekkel az eredményt privát üzenetben közli.

4. Nyeremény átadása

4.1. A nyereményt a Szervező az eredményhirdetést követő 30 napon belül adja át a nyertesnek személyesen, futárszolgálat vagy postai kézbesítés útján a nyertes által megadott címre, a nyeremény jellegétől és Cégünk kizárólagos döntésétől függően. A nyeremények átvételére kizárólag a nyertes jogosult, e jog nem ruházható át. Azokat a nyertes nem kifogásolhatja, azok cseréjét nem kérhetik és pénzre nem válthatók át semmilyen okból. Ha a nyertes e határidőn belül a nyereményt nem kapja kézhez, köteles ezt haladéktalanul jelezni Cégünk részére. A nyertes tudomásul veszi, hogy késedelmes értesítés esetén Cégünk nem felelős a nyeremény rendelkezésre állásáért, valamint kézbesítéséért. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép

5. Adatvédelem

5.1. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel, illetve – a Nyereményjáték megnyerése esetén – további személyes adatai megküldésével önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatai Cégünk, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat Cégünk kezelje a Nyereményjátékban való részvétel céljából. Az adatkezelő a Schneider Óra – Ékszer Kft. A nyereményjáték keretében történő adatkezelés célja Cégünk és az általunk forgalmazott termékek promóciója a nyereménysorsolásokon keresztül, amely alapján a Schneider Óra-Ékszer Kft. a Játékosok által megadott adatokat a nyereménysorsolások lebonyolítása érdekében kezelheti. Cégünk a személyes adatokat az érintettek hozzájárulásával kezeli az Info tv. 5.§ (1) bek. és a 20.§ (1) bek. alapján (tájékozott hozzájárulás). Cégünk a beküldött anyagokat, képeket, történeteket a későbbiekben felhasználhatja. Ha az érintett személy a Nyereményjáték szabályzatot elfogadja és a játékban részt vesz, akkor a jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez hozzájárul. Jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez történő hozzájárulását az e-mail vagy postai úton beküldött válasszal fogadja el a játékos. Az Infotv. 3. § 2. pontja alapján személyes adatnak minősül az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés is. A nyereményjáték során kisorsolt nyertesnek, a nyeremény átadása céljából és a nyeremény jellegétől függően az alábbi adatokat szükséges megadnia: teljes név, e-mail cím, telefonszám (mobil), cím.

5.2. A kezelt adatok köre az adatkezelés jelen nyilatkozat fenti pontban megjelölt célokhoz igazodik, azok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges és az adatkezelés a célok eléréshez szükséges mértékű.

5.3. A nyereménysorsolások lebonyolítása érdekében történő adatkezelés időtartama a Játékszabályzat szerint kisorsolt összes nyeremény nyertesek részére történő átadásának napja, de legkésőbb az átadástól számított egy év.

5.4. Cégünk az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó adatkezelés minden lényeges körülményéről. A Schneider Óra-Ékszer Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Amennyiben az érintett a folyó hónapban azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be, a tájékoztatás ingyenes. Az érintett jogosult továbbá a személyes adatai törlését kérni, illetve megilleti a tiltakozás joga. A kérelmet a bellovits.tamara@schneiderora.hu címre kell eljuttatni.

5.5. A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszokkal az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) fordulhat, illetve adatvédelmi jogsértés esetén bírósági utat is igénybe vehet.

5.6. A Szervező a megadott személyes adatokat a következő célszemélyeknek adja át:

- Futárszolgálat – A nyeremény kézbesítése

- Vállalatirányítási rendszer – a nyereményjáték nyertesei számára való, nyereménykönyvelés céljából

- NAV

6. A szervező felelőssége

6.1. Cégünk nem vállal felelősséget:

- a helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjáték során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli,

- bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget,

- ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

- a nyereményekkel kapcsolatos szavatossági vagy késedelmes teljesítésből eredő igényeket illetően azzal, hogy az ajándék gyártója/forgalmazója által vállalt jótállást, szavatosságot a nyertes érvényesítheti.

6.2. A nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

6.3. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

6.4. A Játékosok kötelesek együttműködni a szervezővel a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, ezzel kapcsolatosan a Szervezőt felelősség nem terheli. Amennyiben a nyertes a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti. A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja.

7.1. A szervező jelen Szabályzat változtatásának, illetve a nyereményjáték megszüntetésének jogát fenntartja és vállalja, hogy amennyiben jelen szabályzat bármely része a nyereményjáték időtartama alatt módosul, vagy a nyereményjáték megszüntetésre kerül, akkor a módosított játékszabályzatot- a módosítások megjelölése mellett- vagy a megszüntetés tényét a Facebook oldalain és weboldalán haladéktalanul közzéteszi. A nyereményjátékban résztvevő játékosok a részvétellel tudomásul veszik, hogy az esetleges módosításokról külön értesítést nem kapnak és a saját felelősségük az esetleges módosításokról a fenti oldalakon megfelelően tájékozódni.

7.2. A Nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatta, nem hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A Facebook a Nyereményjátékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik.

7.3. Szervező fenntartja magának a jogot jelen Nyereményjáték Szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére.

 

8. a Schneider Óra-Ékszer Kft Általános Szerződési Feltételei érvényesek az itt nem részletezett kérdésekben.